Rasvetljeno 15 teških krađa, uhapšeno dvoje
28. December 2018.
Ukinuli je na Prvoj ali! Ivan Ivanović – poslednja emisija osvanula na internetu..LINK
29. December 2018.

Sporazum o saradnji između grada Teplice u ČSSR i grada Zrenjanina u SFRJ

Sporazum o saradnji između grada Teplice u ČSSR i grada Zrenjanina u SFRJ je međunarodni i međugradski sporazum potpisan 28. maja 1966. godine kojim su zbratimljeni gradovi Teplice u tadašnjoj Čehoslovačkoj i Zrenjanin u tadašnjoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Sporazum su u ime Gradskog narodnog odbora Teplica potpisali predsednik i sekretar Franjo Razim i Franjo Zahožik, a u ime Zrenjanina Vojin Arsenov i sekretar Skupštine opštine Zrenjanin Aleksandar Živković.

Pozadina Sporazuma
Do potpisivanja Sporazuma došlo je krajem maja 1966. godine, kada je delegacija zrenjaninske opštine na čelu sa Vojinom Arsenovim boravila u Teplicama (22-29. maj). To je bila uzvratna poseta, budući da su predstavnici Teplica boravili u Zrenjaninu septembra prethodne godine. Prilikom posete, postignuta je saglasnost o potrebi saradnje, razmeni stručnjaka i predstavnika radnih organizacija oba grada[1].

Sadržaj Sporazuma
Tekst sporazuma glasi:

SPORAZUM
O SARADNjI IZMEĐU GRADA TEPLICE U ČSSR I GRADA ZRENjANINA U SFRJ

Gradski narodni odbor Teplice, koji zastupa Franjo Razim i sekretar Franjo Zahožik i Skupština opštine Zrenjanin, koju zastupa predsednik Vojin Arsenov i sekretar Aleksandar Živković, vođeni težnjom za razvojem međunarodnih bratskih veza između dva grada a time i među narodima ČSSR i SFRJ, a za uzajamnu izmenu iskustava u interesu oba grada, utvrđuju ovaj sporazum o saradnji.

1. Naši gradovi imaju na svom području i u najbližoj okolini sličnu strukturu industrije i komunalne privrede, trgovine, zdravlja, školstva, kulture i fizičke kulture. Isto tako, opšti pogled na izgled oba grada, koji se deli na istorijski centar i novu gradnju je sličan. Prema tome, imaju sličan položaj i probleme.

2. Zbog svega toga, moguća je uzajamna izmena iskustava i to pismeno i ličnim kontaktima.

3. U tom cilju obe strane uputiće predstavnike preduzeća, kulturnih, sportskih i društvenih organizacija i institucija koje su navedene u prilogu ovog sporazuma da stupe u vezu pismenim putem radi izmene iskustava.

Skupštine i njihovi organi vršiće izmenu iskustava na svim poljima svog delovanja, naročito u oblasti komunalne privrede, neposrednog organizovanja, rada organa uprave, rada odbornika, komisija, saveta i skupština, društveno-političkih, kulturnih i sportskih organizacija.

Obe strane se obavezuju da će održavati redovne pismene i lične kontakte i da će u toku godine vršiti kontrolu izmene iskustava i to polugodišnje pismenim putem i jednom godišnje putem delegacija, na taj način što će delegacija grada Zrenjanina posećivati grad Teplice u parnim godinama, a delegacija grada Teplic grad Zrenjanin u neparnim godinama.

Predsednici oba grada obavezuju se da će učiniti sve što je potrebno da preduzeća, organizacije i građani na teritoriji svoje opštine budu upoznati o uspostavljanju saradnje, uzajamno se pomagati i razvijati bratstvo među narodima Čehoslovačke i Jugoslavije, socijalizam i proleterski internacionalizam.

Ovaj sporazum potpisan je 28. maja 1966. godine u Teplicama i izdan u četiri primerka od kojih su dva na srpskohrvatskom i dva na čehoslovačkom jeziku.

Obe strane mogu se dogovoriti o promeni, dopuni ili prestanku sporazuma prilikom posete delegacije ili pismenim putem.

Teplice, 28. maja 1966. godine.

Imenovanje ulica

Tabla sa nazivom Zrenjaninske ulice u Teplicama u Češkoj
Nakon bratimljenja Teplica i Zrenjanina, po jedna ulica u oba grada dobila je ime po gradu-pobratimu. U Teplicama još uvek postoji “Zrenjaninska ulica”. Teplička ulica u Zrenjaninu preimenovana je 2010. godine u ulicu Slobodana Bursaća[2].

Istim povodom, na početku Tepličke ulice postavljena je 1967. godine spomen-ploča koja je govorila po kom gradu ulica nosi naziv. Kada je početkom devedesetih godina 20. veka objekat na kome se ploča nalazila srušen, i njoj se izgubio svaki trag.

 

Zrikipedia PREUZETO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *