Zato i ovaj najnoviji anti-antifašizam treba čitati i kao preventivu protiv antikapitalizma objašnjava dr Todor Kuljić za Danas dešavanja oko inicijative gradske vlasti u Zrenjaninu da promeni naziv grada. Na ovakve događaje naš poznati sociolog ukazivao je i pre nekoliko godina, objašnjavajući da desničari povremeno onbavljaju ideju o preimenovanju grada.

Treba li Zrenjanin da menja svoje ime ?

Ne treba. Imena gradova se ne tiču samo uspomena na mrtve ličnosti nego su i simboli vrednosti. Potpuno oprečne vrednosti se kriju iza naziva Zrenjanin i Petrovgrad. Zrenjanin simbolizuje republiku, svetovnu građansku državu i antifašizam. Petrovgrad je znamen monarhije, dinastičke krvi, vlasti po božjoj milosti, antiantifašizma i homogene etničke države. Uvođenje monarhijskog simbola podvaja multikulturni banatski grad i može stvoriti nove neprogresivne sukobe.

Ko je merodavan da odlučuje o takvim stvarima, -građani, preduzetnici ili politička stranka na vlasti ?

Krupni kapital, crkva i slepi patrioti strepe od „mlitave“ nacije i štite se simbolom monarhije kao vlasti od Boga. Nisam siguran da treba pitati narod jer je to već učinjeno 1992. Zašto opet? Ovo danas mi liči na još jednu dodatnu preventivu. Ako se progna ime komuniste antifašiste, onda je brutalni kapitalizam normalniji. Ali, donekle su u pravu podnosioci inicijative. Ima neke napetosti između naziva Zrenjanin i savremene neoliberalne eksploatacije. Sve će biti normalnije ako se progna komunista iz imena grada. Zato i ovaj najnoviji anti-antifašizam treba čitati i kao preventivu protiv antikapitalizma. Nije prošlost obično oružje.

Da li je akt zrenjaninskog gradonačelnika, da traži mišljenje Ministarstva lokalne samouprave, samovolja ili legitiman čin?

Legitimna nije jer se ne poziva na iskazanu volju naroda. Verovatno je ovaj akt rezultat procene odnosa snaga, sada ili nikada. Tu ima i nečega novog. Do sada stidljivi krupni kapital se osmelio da menja kolektivno sećanje. Njihov čelnik je iskoračio napred. Sve do skora krio se u gradu iza svetosavskih balova i tamjana. Kapitalistima je jasno da Karađorđević može biti korisna ikona privatizacije i neograničenog zgrtanja, Zrenjanin ne. U novoj inicijativi za promenu imena grada nazire se blok krupnog kapitala, bivših komunista, raznih slepih patriota i konzervativnih monarhista. Svi se opiru antifašizmu, ali postoje i nijanse. Antifašizam je za svakog nacionalistu nelagodno podsećanje na to da je fašizam ekstremni, ali u osnovi normalizovani nacionalizam. Ali dok „demokratski nacionalisti“ sa nelagodom govore o antifašizmu, dotle je kod radikalnih nacionalista fašizam salonska stvar, tojest oblik patriotizma. Prvi traže uzdizanje monarhije, a drugi slave Nedića. Ima i onih koji ne razdvajaju kralja Peru od Nedića. Valjda je obnovljeni Petrovgrad zamišljen kao dodatni osigurač snažnog nacionalno-patriotskog identiteta, ali i brana od „izdajničke“ levice i mundijalista.

Izvor – Danas.rs