KO SU DEMONSTRANTI I ZAŠTO PROTESTUJU
27. March 2019.
DEO OPOZICIJE BORBU ZA DOBROBIT GRAĐANA ZRENJANINA VODIĆE VAN SKUPŠTINE
28. March 2019.

OPET SE UVEĆALA VEĆINA U ZRENJANINU – VEĆI JE I BUDŽET

Na sajtu grada Zrenjanina www.zrenjanin.rs saopšteno je da je Skupština grada Zrenjanina zasedala je danas 24. put u sadašnjem sazivu, sa dnevnim redom koji je obuhvatio 39 tačaka. Početku zasedanja prisustvovalo je 46 odbornika, a predsedavajući Oliver Mitrović saopštio je da je odbornica Zorica Vučković obavestila Skupštinu da napušta odborničku grupu Demokratske stranke, da će ubuduće delovati kao samostalni odbornik i zastupati interese Pokreta socijalista. Time je i odbornička grupa DS prestala da postoji, s obzirom da je u sazivu ostala sa troje odbornika.

Takođe bitna stavka u obraćanju iz Skupđtine grada je i da je Skupština je usvojila predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2019. godinu – Rebalans I, kojom su planirani ukupni prihodi i primanja budžeta povećani na 5.008.288.430,00 dinara, što je povećanje za 2,8% u odnosu na sredstva iz prethodne odluke o budžetu, koja su iznosila 4.871.282.912,00 dinara. 

Usvojen je novi Statut grada Zrenjanina, čijem se donošenju pristupilo u skladu sa članom 41. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi kojim je utvrđeno da će jedinice lokalne samouprave uskladiti svoje statute i druge opšte akte sa ovim zakonom u roku od devet meseci od stupanja na snagu ovog zakona, kao i da će skupština jedinice lokalne samouprave dostaviti predlog statuta ministarstvu nadležnom za lokalnu samoupravu radi pribavljanja mišljenja, najkasnije šest meseci od stupanja na snagu ovog zakona.

Jedna od najznačajnijih odluka današnjeg zasedanja svakako je i usvajanje Zaključka u vezi sa pokretanjem realizacije Investicionog projekta završetka izgradnje obilaznog puta oko grada Zrenjanina. U toku je gradnja deonice od Mihajlovačkog do Temišvarskog druma, zajedno sa mostom preko Begeja, dužine 3,7 kilometara, a toliko je ostalo da se uradi do konačnog završetka projekta, započetog još 1991. godine. Preostala deonica, podeljena u dve faze, podrazumeva izgradnju od Temišvarskog druma do industrijske zone “Jugoistok”. Prva faza obuhvata deonicu od državnog puta II reda br. 108 (Zrenjanin-Žitište) do državnog puta IB reda br. 20 (Zrenjanin-Sečanj), a druga faza deonicu od državnog puta IB reda br. 20 (Zrenjanin-Sečanj) do opštinskog puta L-3 (Zrenjanin-Lukićevo), sa nadvožnjakom preko pruge Zrenjanin-Vršac i propustom na Aleksandrovačkom kanalu saopšteno je na sajtu grada.

Celu vest možete pogledati ovde SEDNICA

Fotografije preuzete sa zvaničnog sajta grada www.zrenjanin.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *