RADNO VREME MUZEJA ZA POSETIOCE TOKOM PRAZNIKA
29. December 2018.
ZBOGOM LJUBAVI
29. December 2018.

O projektu “Mere populacione politike” koji se sprovodi u Zrenjaniu

Usled slabe informisanosti i edukovanosti stanovništva u sferi seksualnosti i reproduktivnog zdravlja, velikog broja abortusa, rasprostranjenosti polno prenosivih bolesti, kao i intenzivnog odlaganja rađanja pojava neplodnosti je sve više rasprostranjena.

Stvaranje preduslova za zdrav početak života, rast i razvoj novorođenčeta i malog deteta pretpostavljaju angažovanje zdravstvenog sistema na prevenciji i ranoj detekciji poremećaja zdravlja kod majke i deteta, kao i pripremu roditelja za pravilan telesni i psihosocijalni rast i razvoj deteta.

Kako bi se ublažili gore pomenuti efekti, cilj nam je da ovim projektom pružimo dodatne informacije bračnim parovim kroz organizovanje niza tribina na teme:

– Materinstvo –

– BMPO – biomedicinski potpomognuta oplodnja – šta sve ona podrazumeva, kad je započeti i šta me sve čeka

– Medicinski aspekti BMPO – Cena odloženog rađanja – zdravstveni, sociološki, psihološki, demografski

– Pravni aspekti BMPO – Jednoroditeljska porodica – društvena osuda ili podrška, ubijam li naciju svojim stavom?

Mladi (srednjoškolski uzrast)

Mnogi faktori utiču na reproduktivno zdravlje adolescenata, od kojih nedostatak edukacija mladih ima najveći uticaj. Reproduktivno zdravlje u velikoj meri narušavaju pušenje, upotreba alkohola, korišćenje droga, rano stupanje u seksualne odnose bez zaštite. Iz svega ovoga proizilazi da mladi danas sve češće obolevaju od polno prenosivih bolesti koje dalje utiču na reproduktivno zdravlje. Mladima je potrebna adekvatna edukacija o svim vidovima rizičnog ponašanja io očuvanju zdravlja uopšte. Na taj način bi se podigla svest o štetnosti upotrebe droga i alkohola, kao i o riziku koji nosi rano stupanje u seksualne odnose.

Kako bi se podigla svest mladih, planirano je sledeće:

– tribina za njih i njihove roditelje na temu reproduktivnog zdravlja – rizično ponašanje, partnerski odnosi, preventiva— u saradnji sa Savetovalištem za mlade i kancelarijom za mlade

– Vršnjačka predstava na temu reproduktivnog zdravlja čija bi tema bila prerana trudnoća i sociološki aspekti viđenja društva, kao i sve nedoumice i strahovi kroz koje prolaze mladi parovi..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *