Još jedna poznata zrenjaninska firma odlazi u stečaj
5. November 2018.
Književnoveče posvećeno akademiku Pavlu Ugrinovu
6. November 2018.

NAKON PODELE OKTOBARSKIH RAČUNA NASTAVLjA SE OČITAVANjE VODOMERA

U toku je podela oktobarskih računa za usluge JKP „Vodovod i kanalizacija“. Nakon podele računa nastavlja se poslednje ovogodišnje očitavanje vodomera korisnika.

30. oktobra počela je podela računa za usluge JKP „Vodovod i kanalizacija“ za oktobar mesec i planirano je da se ona u gradu završi do 8. novembra, a za naseljena mesta računi su dostavljeni Pošti radi dalje distribucije na adrese korisnika.
Na računima za oktobar mesec svi korisnici čiji su vodomeri očitani u periodu od 10. oktobra do kraja meseca zaduženi su na osnovu očitanog stanja, dok su ostali zaduženi akontativno ili na osnovu javljenog stanja, ukoliko su stanje vodomera prijavili do 25. oktobra. Korisnici u objektima kolektivnog stanovanja (kućni saveti) i privredni subjekti zaduženi su na osnovu očitanog stanja.

Na oktobarskom računu nalazi se novi broj žiro računa, i ova informacija je bitna za korisnike koji račune plaćaju elektronskim putem i koji imaju formirane šablone za plaćanje računa JKP „Vodovod i kanalizacija“. Potrebno je da izvrše promenu broja žiro računa u šablonu i, umesto dosadašnjeg, upišu novi broj žiro računa 170-30024659000-11.
Računi za oktobar mesec dospevaju na naplatu 20. novembra, a bez naplate provizije korisnici račune mogu platiti na jednom od devet naplatnih mesta preduzeća u gradu.

Zbog podele računa, privremeno je prekinuto poslednje ovogodišnje redovno očitavanje vodomerakorisnika i ono će biti nastavljeno 9. novembra u sedam naseljenih mesta: Čenti, Perlezu, Tomaševcu, Orlovatu, Farkaždinu, Elemiru, Tarašu i Melencima. U Zrenjaninu i preostalim naseljenim mestima završeno je očitavanje vodomera.
Reklamacije na račun za oktobar mesec korisnici mogu podneti najkasnije do 20. novembra, a reklamacije podnete nakon tog datuma neće se razmatrati i biće odbačene kao neblagovremene.

Korisnici reklamacije mogu podneti lično na šalteru u Gimnazijskoj 16 u Zrenjaninu, poslati poštom na adresu: JKP „Vodovod i kanalizacija“, Petefijeva 3, 23101 Zrenjanin sa naznakom REKLAMACIJA – SLUŽBA INFORMISANjA, ili mejlom na info@vikzr.rs .
Kod reklamacija poslatih poštom ili mejlom obavezno je da korisnici navedu ime i prezime, adresu i kontakt telefon.
Za sve potrebne informacije korisnicima je na raspolaganju besplatna korisnička info linija 0800/024-023 (radnim danima od 7 do 15 časova).
Prijavu stanja vodomera korisnici, koji to žele, mogu izvršiti u periodu između 2o-og i 25-og novembra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *