Održana sednica Gradskog veća
20. September 2017.
A za laku noć i dobro jutro, retrospektiva nedelje-by Bubalica
20. September 2017.

Iz jednog ugla o paradi ponosa – by Dejana

Protekli vikend beše buran, a i parada ponosa je doprinela tome. Kao i prošlogodišnju paradu tako je i ovogodišnju paradu prekrila kiša.

Setih se psihologa iz prošlog veka, Maslova i njegove hijerarhije motiva ili potreba (ova teorija ima svoje pristalice i kritičare, ali sad ne o tome). Potrebu paradiranja gej aktivista i ostalih prisutnih(a da pri tome tu potrebu „parade ponosa“ niko od mojih prijatelja i poznanika koji pripadaju ovoj grupi ne pominje) svrstala bih četvrtu potrebu za uživanjem ili petu, najvišu potrebu koja pripada visokojsamoaktualizaciji, samoostvarenju ili samopotvrdi.

Znači, protekla parada ponosa može biti posmatrana kroz hijerarhiju potreba.

Paradi su prisustvovali oni koji žele da ispune svoju četvrtu ili petu potrebu stim da su im ispunjene prve tri potrebe:

Ispunjeno je da su:

  1. siti, odeveni, seksualno zadovoljeni (to su zadovoljene osnovne, potrebe za opstanak),
  2. imaju siguran posao, stalne prihode, zaštićenu imovinu, (zadovoljena potreba za sigurnošću),
  3. imaju prijatelje, u ljubavi su stabilni, u porodici su, takođe, sigurni (zadovoljena potreba za pripadnošću),

A žele da ispune četvrtu ili petu potrebu:

  1. potrebu za uživanjem, tj. da budu korisniosim ako im ova potreba nije otišla u potrebu sopstvene prevelike važnosti,
  2. potrebu za samoaktualizacijom (kreativnošću, inteligencijom, moralnom stabilnošću, objektivnošću, zaključivanjem prema činjenicama, rešavanje problema, razlikovanjem važnog od nevažnog).

Paradi su većinski prisustvovali podržavaoci vlasti, oni koji su imali koristi od nje, oni koji žele promociju, oni koji se predstavljaju da žele za sve jednakost, a ne umeju da proklamuju jednakost sem na paradi ponosa, pa gej aktivisti (drveni advokati, ne mogu ih nazvati drugačije), ljudi koji su zbrinuti oko državnih jasli. Beše i dece, a izgleda da je najmanje bilo ljudi čije je seksualno opredeljenje okrenuto prema istom polu.

Mr Dejana Pataki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *