AKTUELNA ZAPOSLENJA U ZRENJANINU
14. September 2018.
KONCERT TROPIKO BENDA U ZRENJANINU
14. September 2018.

Dvadeset i deveti carski i kraljevski pešadijski puk – zrikipedia.com

Dvadeset i deveti carski i kraljevski pešadijski puk (nem. K. u. k. Infanterie-Regiment Nr. 29, mađ. 29-ik cs. és k. gyalogezred) je bio vojna jedinica zajedničke vojske Austrougarske monarhije koja je postojala od 1709. do 1918. godine i kraja Prvog svetskog rata. Tokom više od dva veka postojanja 29. puk je menjao svoje nazive i sedišta, a najviše je ostao upamćen po imenu svog inhabera Ernesta Gedeona fon Laudona, čuvenog austrijskog vojskovođe. U poslednjoj fazi postojanja, izuzimajući kraće periode 1853-1855, 1860-1865. i 1916-1918, sedište Puka (odnosno njegovog vojnog okruga) bilo je u Velikom Bečkereku. Teritorijalno je pripadao 7. temišvarskom korpusu austrougarske vojske. Puk se raspao na kraju Prvog svetskog rata, nakon pobune koju su podigli njegovi vojnici, stacionirani u Komoranu (današnji Komarno u Slovačkoj). U ovom Puku je vojsku služio i jedan od najvećih srpskih književnika 20. veka Miloš Crnjanski.

Istorijat puka
Od osnivanja do Napoleonovih ratova
Od Napoleonovih ratova do dolaska u Banat
Od dolaska u Banat do Prvog svetskog rata
Spisak inhabera
-Ferdinand Albert II, princ od Beverna (1709-1735)
-Karl od Braunšvajg-Volfenbitela (1735-1760)
-Ernest Gedeon fon Laudon (1760-1790)
-Olivije Volis (1791-1801/3)
-Karl fon Lindenau (1803-1818)
-Vilhelm od Nasaua (1818-1840)
-Jozef fon Felzajs (1840-1841)
-Anton Hartman fon Hartental (1841-1844)
-Karl fon Šmeling (1844-1847)
-Karl fon Šenhals (1847-1857)
-Karl fon Tun-Hoenštajn (1857-1876)
-Anton fon Skudijer (1876-1900)
Spisak komandanata
-Johan Karl Trautson Falkenštajn (1709-1716)
-Filip Hajnrih Kalisijus de Kališ (1716-1723)
-Hajnrih Matijas fon Vušletic (1723-1733)
-? fon Šterndal (1733-1736)
-Fogel fon Barthof (1736-1737)
-Albert fon Pržikovski (1737)
-Paul Kujas (1738-1739)
-Ludvig Ernest fon Volfenbitel (1739-1740)
-Paul Kujas (1740-1741)
-Baron fon Lindenfels (1741-1742)
-Kaspar Ludvig fon Nagel (1743-1751)
-Fridrih Karl “Beli” fon Mifling (1751-1757)
-Horacije fon Šreder (1757-1758)
-Đovani Bota D’Adorno (1758-1761)
-Olivije Patricije Volis (1761-1772)
-Vinsent fon Engelhart (1772-1784)
-Ežen Aržonto (1784-1789)
-Rudolf Sabata de Tumbre (1789-1791)
-Aleksandar fon Laudon (1791-1796)
-Karl fon Hajd (1796)
-Vilhelm Ernest fon Hiršlingau (1797)
-Georg Krol fon Hercberg (1798-1805)
-Anton Hamer (1805-1809)
-Filip Fliger fon Lindenfels (1809-1813)
-Leopold fon Nenel (1813-1825)
-Viktor fon Šodlo (1825-1832)
-Konrad Mederer fon Vutver (1832-1838)
-Jozef fon Andre (1838-1845)
-Jozef fon Hlavaček (1845-1849)
-Jozef Šnajder fon Arno (1849-1852)
-Eduard Fastenberger (1852-1859)
-Fridrih Lange (1859)
-Avgust fon Veber (1859-1866)
-David Đurić fon Vitez-Sokolgrad (1866-1872)
-Antal pl. Nađ (1872-1873)
-Imre Đerđi de Deakona (1873-1875)
-Nikola Kilić (1875-1876)
-Emil David pl. fon Ronfeld (1876-1880)
-Andrija Olujević (1880)
-Petar Petrović (1880-1885)
-Alfred D’Elver (1885-1890)
-Vilhelm fon Medricer (1890-1892)
-Johan pl. Čeh (1892-1898)
-Julijus Kavalar (1898-1901)
-Rajnhard fon Šerer (1901-1906)
-Eugen fon Šojre (1906-1911)
-Emil Šper fon Rabtal (1911-1914)
Spisak poznatih Velikobečkerečana, vojnika Puka
-Imre Varadi
-Petar Dankulov
-Miloš Stefanović
-Miša Matić
-Miša Veinović
-Jožef Granžan
-Živojin Smederevac

Izvor – zrikipedia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *