POBEDA PROEVROPSKOG KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA U SEVERNOJ MAKEDONIJI
6. May 2019.
ZAŠTO? U PIJAĆOJ VODI POVEĆANA DOPUŠTENA KONCENTRACIJA BORA, AMONIJAKA, HLORIDA I NATRIJUMA!
6. May 2019.

89 MILIONA DINARA KOŠTAĆE SUZBIJANJE KOMARACA GRAD ZRENJANIN

89 MILIONA DINARA SA URAČUNATIM PDV PLATIĆE GRAD ZRENJANIN ZA SUZBIJANJE KOMARACA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ZA 2019, 20120 i 2021 godinu.

Tokom 2017 godine takođe je vršena javna nabavka po ovom osnovu i tada je potpisan ugovor sa ponuđačem takođe za period od tri (3) godine 2017, 2018 i 2019 godinu sa ukupnom cenom od 59.250.000,00 dinara bez PDV tj. oko 71.100.000 sa PDV što je bila i procenjena vrednost javne nabavke a ponuđač je te 2017. godine ponudio 25.313.50,00 dinara bez PDVa po dokumentaciji. Grad je tako planirao da za svaku godinu (2017, 2018,2019) pojedinačno troši 19.750.000,00 dinara bez PDV što daje zbirnu cifru od 59.250.000,00 bez PDV za koju je potpisan ugovor.

Ove godine ugovor je zaključen 24. aprila 2019. godine između grada Zrenjanina i Ciklonizacija DOO. Ugovor je zaključen na period od tri (3) godine, tačnije 2019, 2020 i 2021 godinu a zaključen je na osnovu odluke o dodeli ugovora za javnu nabavku u otvorenom postupku usluge suzbijanja komaraca na teritoriji grada Zrenjanina.

Procenjen iznos javne nabavke je bio 74.180,398.00 dinara bez PDV a ugovorena vrednost je 74.170. 100,00 dinara bez PDV što je 89.004.120,00 dinara sa PDV.

Na javnoj nabavci je učestvovalo dva ponuđača, a izabrana je povoljnija ponuda. Više od 25% više novca će grad Zrenjanin po potpisanom ugovoru izdvojiti za suzbijanje komaraca na teritoriji grada Zrenjanina za 2019, 2020 i 2021 nego što je po dokumentu koji se zove obaveštenje o ugovoru, bilo potpisano za 2017, 2018 i tekuću 2019.godinu, po dostupnoj dokumentaciji na portalu javnih nabavki na sajtu grada Zrenjanina.

Ovde možete pogledati odluke i obaveštenja o ugovorima za 2017, 2018 i 2019 godinu koje su objavljene 2017. godine i za 2019, 2020 i 2021 godinu koje su objavljene tekuće 2019. godine.

2017 Obavestenje o zak ugovoru

Odluka2017

obavestenje o zak_ugovoru 2019

Odluka 2019

 

 

V:R

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *