18. March 2018.

Samoodrživo domaćinstvo 1. deo – metode funkcionisanja

Šta je to samoodrživo domaćinstvo? Samoodrživost je životni stil kojim se nastoji da se umanji individualno ili društveno korišćenje prirodnih i ličnih resursa. Metodama samoodrživosti pokušava […]