18. March 2018.

Samoodrživo domaćinstvo 1. deo – metode funkcionisanja

Šta je to samoodrživo domaćinstvo? Samoodrživost je životni stil kojim se nastoji da se umanji individualno ili društveno korišćenje prirodnih i ličnih resursa. Metodama samoodrživosti pokušava […]
16. February 2018.

Samoodrživo domaćinstvo. Da li znate šta je to?

Samoodrživost danas u doba savremene civilizacije, tehnologija i globalizacije postaje sve više popularno. A koliko su samoodrživa domaćinstva zastupljena kod nas u Srbiji i na ovim […]